۱۴۰۳ شنبه ۲ تير
درباره اداره رفاه کارکنان
  شرح وظایف اداره رفاه :
1-انجام امور مربوط به بیمه خدمات درمانی وتأمین اجتماعی از جمله: تمدیدبیمه خدمات درمانی،تعویض دفترچه بیمه خدمات درمانی وتأمین اجتماعی وصدوردفترچه جدیدو ابطال دفترچه بیمه درمانی افرادی که ازپوشش بیمه خارج می شوند.
2- انجام امورمربوط به بیمه، بهداشت ودرمان کارکنان وپرداخت سهمیه های غیرنقدی باهمکاری واحدهای مربوطه.
تسهیلات استانی
سفرها
بلیط با تخفیف
خدمات با تخفیف
وام ها
وام ها
بیمه
بیمه
نگارستان
Powered by DorsaPortal