۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند
درباره اداره رفاه کارکنان
  شرح وظايف اداره رفاه :
1-انجام امور مربوط به بيمه خدمات درماني وتأمين اجتماعي از جمله: تمديدبيمه خدمات درماني،تعويض دفترچه بيمه خدمات درماني وتأمين اجتماعي وصدوردفترچه جديدو ابطال دفترچه بيمه درماني افرادي كه ازپوشش بيمه خارج مي شوند.
2- انجام امورمربوط به بيمه، بهداشت ودرمان كاركنان وپرداخت سهميه هاي غيرنقدي باهمكاري واحدهاي مربوطه.
تسهیلات استانی
سفرها
بلیط با تخفیف
خدمات با تخفیف
وام ها
وام ها
بیمه
بیمه
نگارستان
Powered by DorsaPortal